Picture of Branko Milinković
Raspored nastave za grupu B studenata za subotu 14.3.2020.
by Branko Milinković - Wednesday, 11 March 2020, 10:58 AM
 

 

VREME

PREDMET

SALA

 

 

 

I godina

10:00-11:00

Ekologija

Sala Gea - adresa Bulevar vojvode Mišića 37

11:00-12:00

Degradacija ekosistema i renaturalizacija

Sala Gea - adresa Bulevar vojvode Mišića 37

 

 

 

II godina

 

 

10:00-12:00

Osnove fizičke hemije

Sala Miscanthus - adresa Bulevar vojvode Mišića 37

12:00-14:00

Reciklažna industrija

Sala Miscanthus - adresa Bulevar vojvode Mišića 37

 

 

 

III godina

 

 

09:00-10:00

Zdravlje i životna sredina

Sala Tesla - adresa Bulevar vojvode Mišića 37

10:00-12:00

Ekotoksikologija

Sala Tesla - adresa Bulevar vojvode Mišića 37

12:00-14:00

Integrisani GIS

Informatički kabinet - adresa Bulevar vojvode Mišića 37